โครงการฝึกอบรมบุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) (หลักสูตร 48 ชั่วโมง)


ระยะเวลาในการศึกษาอบรม จำนวน 48 ชั่วโมง หรือ 6 วัน
จัดอบรมในระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2558

สถานที่จัดอบรม ห้อง 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(เฉพาะวันที่ 17 ม.ค.58 จัดอบรมณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-18 ธันวาคม 2557 (*ขยายเวลา การรับสมัครถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557)

ประกาศผลผู้เข้ารับการอบรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต่อท่าน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน

วิธีการอบรม บรรยายประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย
การเรียนรู้/สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดการรับสมัคร สามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่
<<ดาวน์โหลดเอกสารการรรับสมัครอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>>
หรือ
หัวข้อ ดาวน์โหลด>> ดาวน์โหลดเอกสาร>>เอกสารที่ใช้ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา >>เอกสารที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง>>อบรมเดือน มกราคม 2558
1.เอกสารโครงการการอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง
2. ตารางการอบรม
3.ใบสมัครอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง ชนิดไฟล์ word และ ไฟล์ pdf
4.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (กรณีประสบการณ์การทำงาน ณ หน่วยงานปัจจุบันต่ำกว่า 10 ปี ต้องนำใบนี้ให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยงานเดิมรับรองด้วย)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-6132507
084-0925763
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านแล้ว 5597 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันเสาร์, 20 ธันวาคม 2557 17:38
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
สันติ แซ่ลี้

นายสันติ แซ่ลี้
นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุข

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น