จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 
 
สไลด1
 
Screenshot 2018 10 09 15.59.50
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม)  http://bit.ly/32Z0nAC
 
หมายเหตุ ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53
 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562)


ได้ที่ https://forms.gle/EpZUMkRezjvDRwgz7

 

ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานฯ http://bit.ly/2K1L9ob

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้ความคิดเห็นค่ะ

 

ประกาศรับสมัคร การสอบสุนทรียสนทนา และสอบ case review เพื่อการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

 

สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อน 6 มิ.ย. 2556


กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 ก.ค.2562 และสอบวันที่ 19-20 ก.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2JXCumI

 

*สอบสุนทรียสนทนา เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สมัครสอบ case review ค่ะ*