จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ผ่านการฝึกปฏิบัติ) วันที่ 30 เมษายน 2562
2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (กระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา) วันที่ 20 เมษายน 2562
3. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (Case review) วันที่่ 21 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อ http://bit.ly/2Hlx4hQ
การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว
1. ผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเลย ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต >> http://bit.ly/2EHdRcd
2. ผู้ที่มีใบอนุญาตอายุ 1 ปีอยู่แล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 12 แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มอีก 4 ปี >>> http://bit.ly/2EHdRcd **กลุ่มนี้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ต้องยื่นแบบคำขอมาที่สภาวิชาชีพฯ

 

รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง
สำหรับผู้ไม่ได้จบตรง (ด้านสังคมสงเคราะห์) และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ในลิ้งนี้ค่ะ
หมดเขตส่ง 15 พฤษภาคม 2562
http://bit.ly/2VQNrsu

ประกาศ เรองการชำระเงนคาบำรงราย

 

ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงรายปีสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกสามัญ
 
ดาวน์โหลดข้อบังคับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป