ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่มมสค. รอบที่ 1)

29 มี.ค. 2560 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่มมสค. รอบที่ 1)

*ยังไม่มีรายชื่อในรอบนี้ รอรอบที่ 2ก่อนนะคะ*
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่1/2560

<<ดาวน์โหลดได้ที่นี่>>

สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
กรุณาส่งรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดมาที่

https://www.facebook.com/thaiswprofessionscouncil/messages/
สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในครั้งนี้ กรุณารอประกาศครั้งต่อไป แต่ขอเวลาสำหรับทำงานให้กับผู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต


สำหรับผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประเภทกลุ่มอื่นๆ
กรุณารอการประกาศรายชื่อในครั้งต่อไป เร็วๆนี้
อย่าเพิ่งโทรหากันนะคะผศ. โสภา อ่อนโอภาส

อ่านแล้ว 3869 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560 16:26
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการสภาวิชาชีพ/จริยธรรม
    สมาชิกสามัญฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่   รายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อสมาชิกสามัญที่ยังมีสมาชิกสภาพอยู่หลังวันที่…
 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ งานทะเบียนสมาชิก
    ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ…
 • การต่ออายุสมาชิกสามัญฯ การต่ออายุสมาชิกสามัญฯ งานทะเบียนสมาชิก
  สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่บัตรสมาชิกของท่านได้หมดอายุโปรดทราบ อาศัยความตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อบัตรสมาชิกของท่านได้หมดอายุลง ท่านควรจะดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มิฉะนั้นสมาชิกภาพของท่านจะสิ้นสุดลงตามมาตรา…
 • มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ หมวดหมู่หลัก
  มาตรฐานการให้บริการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ซึ่งสภายังมิได้กำหนดมาตรฐานดังกล่าวต่อเมื่อสมาคมนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ได้เสนอให้สภาวิชาชีพรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์การแพทย์ สภาวิชาชีพได้มอบหมายให้คณะทำงานได้ศึกษาและพิจารณาเบื้องต้นและเมื่อนำผลการพิจารณาเสนอต่อสภาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์…