ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2562

15 ก.พ. 2562 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ห้องสอบรอเพิ่มเติมในภายหลัง

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชา หลักคิด ปรัชญา จรรยาบรรณ <<<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>>>

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ <<<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>>>

 **ท่านที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อมาที่เบอร์ 02-0509427 / 098-3801351 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ดาวน์โหลดขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯครั้งที่ 3/2559     <<คลิกที่นี่>> 

                                                                                                                      

<<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

หมายเหตุ     

   วิชาที่ 1 หลักคิด ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.00-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-16.00 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

       

***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง

หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

อ่านแล้ว 1329 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 10:33
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ