การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านข้อเขียนแล้ว

 

Screenshot 2018 10 25 10.22.13

 

 

         กลุ่มผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้ว กลุ่มนี้หากสอบผ่านข้อเขียนเพื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตนั้น ไม่ต้องเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ แต่ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งจะมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้ดาวน์โหลด เป็น แบบคำขอ สวชส. 9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และท่านสามารถต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุได้ 2 เดือน

          

 

 

แต่หากสอบผ่านเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งได้ต้องสอบอีกวิชาหนึ่งให้ผ่านใน 3 ปีจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์หรือประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติได้ หากไม่สามารถสอบผ่านได้ภายใน 3 ปีต้องสอบใหม่ทุกวิชา เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตแบบนี้มีอายุ 5 ปี โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

อ่านแล้ว 7969 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 11:26
ให้คะแนนบทความนี้
(3 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ