คลิก พิมพ์หน้าเว็บนี้

ข้อมูลผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2559

12 ต.ค. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ประเภท สมาชิกสามัญ จำนวน 22 ท่าน ได้แก่

 

ลำดับ           ชื่อ - สกุล

   1.             นางวรรภา ลำเจียกเทศ

   2.             นางทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช

   3.             นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ

   4.             นางมยุรี ยกตรี

   5.             นางทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล

   6.             นายชินชัย ชี้เจริญ

   7.             นางอภิญญา เวชยชัย

   8.             นางสาวโสภา อ่อนโอภาส

   9.             นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ

   10.           นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร

   11.           นางสาววาสนา เก้านพรัตน์

   12.           นางเยาวเรศ คำมะนาด

   13.           นางสาวสมศิริ บุญศิริ

   14.           นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

   15.           นายณัฐพล จึงสิริรุ่งเรือง

   16.           นางรสสุคนธ์ ทาริยะ

   17.           นางสาวอัญมณี บูรณกานนท์

   18.           นางสุดาจันทร์ สุคะตะ

   19.           นางอำไพรัตน์ อักษรพรหม

   20.           นางชลิดา อุทัยเฉลิม

   21.           นางสาวอพชา ชัยมงคล

   22.           นางณภัสสร สงวนหงษ์

 

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลผู้สมัคร ได้แก่ ประวัติส่วนตัว และวิสัยทัศน์การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของผู้สมัครได้ที่นี่

 

<<<<คลิกเพื่ออ่านข้อมูลผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯทั้ง 22 ท่าน>>>

 

 

อ่านแล้ว 2788 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 18:11
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)

บทความล่าสุดของ.. จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น