การประชุม Eurasia Forum ครั้งที่ 15 ปี ค.ศ. 2024 หัวข้อ Shared future for transformative change from the perspective of social work in Eurasia.


  • 2024-02-08

The 15th Eurasia Forum of Social Workers 

BUEN VIVIR :  Shared future for transformative change from the perspective of social work in Eurasia.

20 - 22 March 2024

At The Learning and Training Center on Older Persons, Pattaya City, Chonburi Province, Thailand

Register here : https://forms.gle/QVffd8RkBTEw5vVS8

Download Eurasia Forum Program : https://bit.ly/3U4D1q8


Sub Theme : 

1) Indigenous wisdom innovation for social work practice in Eurasia countries

2) Social innovation transformation for social work practice in the future

3) Green social work and ESG towards sustainable development

4) SDGs and harmonious coexistence with nature in the context of social work

5) Transformative change to community-led approaches from micro to meso and macro social work

6) Transformation changes for collaboration: How to co-design and co-build with partners for well-being and peaceful communities and society.   

Registration Fee

1. Registration fee with field trip during 19-23 March 2024  200 USD

2. Registration fee without field trip 20-23 March 2024  150 USD

3. Join Zoom Meeting Online 21-22 March 2024  50 USD

การประชุม Eurasia Forum ครั้งที่ 15 ปี ค.ศ. 2024
หัวข้อ BUEN VIVIR : Shared future for transformative change from the perspective of social work in Eurasia.
จะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567
ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Eurasia Forum https://bit.ly/3U4D1q8
สำหรับคนไทย ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/QVffd8RkBTEw5vVS8
โดยสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
1. เข้าร่วมงาน Onsite 20-22 มี.ค. 2567 มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (รวมที่พัก 3 คืน +อาหาร +อุปกรณ์สำหรับการประชุม)
2. เข้าร่วมงาน Online ผ่าน zoom meeting วันที่ 21-22 มีนาคม มีค่าใช้จ่าย 500 บาท
หมายเหตุ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับต่อใบอนุญาต