เวทีรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงคู่มือการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


  • 2024-03-05
ชวนชวนเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงคู่มือการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมได้ที่ Join Zoom Meeting
Meeting ID: 747 187 4911
Passcode: 2024

กำหนดการ : https://bit.ly/430Tnm8