ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสภาสัญจร 
และการประชุมสุนทรียสนทนาได้ที่นี่ค่ะ

 

 

โครงการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจรปี พ.ศ. 2560

 

รุ่นที่ 1   วันที่ 20 – 22กรกฎาคม 2560       ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

(วันที่ 22 กรกฎาคม 2560             เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้ากระบวนการต่ออายุใบอนุญาต

ผ่านกระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา)

สถานที่จัดประชุมภาคเหนือ                   ณโรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์การ์เดน

 

รุ่นที่ 2   วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560         ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น

(วันที่ 19 สิงหาคม 2560               เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้ากระบวนการต่ออายุใบอนุญาต

ผ่านกระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา)

สถานที่จัดประชุมภาคอีสาน              ณห้องประชุมมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น                

 

รุ่นที่ 3 วันที่ 29– 31 สิงหาคม 2560           ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

(วันที่ 31 สิงหาคม 2560              เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้ากระบวนการต่ออายุใบอนุญาต

ผ่านกระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา)

สถานที่จัดประชุมภาคใต้           ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       

 

รุ่นที่ 4   วันที่ 21 – 22 กันยายน 2560  และ 24 กันยายน 2560         ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพ

(วันที่ 24 กันยายน 2560    เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้ากระบวนการต่ออายุใบอนุญาต

ผ่านกระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา)

สถานที่จัดประชุมภาคกลาง       ณ โรงแรมปริ้นส์พาเลส กรุงเทพ          

 

 

 

 

การส่งแบบตอบรับสภาสัญจร

 

****สภาสัญจร ทุกภาค ให้กรอกแบบฟอร์มทางonline link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPHZtdbs0SN0Fcg90R1ByPRWrWEyoJSPN4I2uGda1vb6RKvg/viewform

สำหรับแบบตอบรับสภาสัญจร (ภาคอีสาน ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่)

  1. คุณภานุวัตร์ อู๊ดปวง โทรศัพท์ 081-5949765 
  1. คุณพลากร บุตรวงษ์ โทรศัพท์ 089-2783629 

สำหรับแบบตอบรับ (ภาคใต้ ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่)

นางสาววรัทยา พรหมสุนทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ 085-6281717 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Fax : 074-311188

สำหรับแบบตอบรับสภาสัญจร (ภ่าคกลาง ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่)

โทรศัพท์ 098-3801351   โทรสาร 02-3545176    อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

โครงการประชุมสุนทรียสนทนา ให้ส่งมาที่ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่อยู่ตามในใบสมัครเข้าร่วมประชุมสุนทรียสนทนา

 

โดยส่งใบสมัครและผลงานสำหรับการประชุมกลุ่มสุนทรียสนทนามาที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามกำหนดดังนี้

ภาคเหนือ ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ภาคอีสาน ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

ภาคใต้ ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

    ภาคกลาง ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2560

 

อ่านแล้ว 8138 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 04 กันยายน 2560 11:53
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น