sopa onopas

sopa onopas

ประชุมสภาครั้งที่3/57นี้เป็นการประชุมที่ยังอบอวลด้วยบรรยากาศสงกรานต์จึงเริ่มต้นด้วยการรดน้ำขอพรท่านอาวุโสของสภา พี่สุนันท์ อ.ยุพา อ.วันทนีย์ อ.ทิพาภรณ์ และท่านนายกสภา ได้รับพรให้ทำงานสภาให้หนักขึ้นพร้อมๆกับดูแลสุภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรง งั้นมาฟังเรื่องผลการประชุมสภาแบบไม่เป็นทางการกันก่อนนะคะ