รายชื่อผู้ต่ออายุใบอนุญาต (ข้อมูลวันที่ 26 สิงหาคม 2559)

26 ส.ค. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

     

         ที่ปรึกษากฎหมายของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้แนะนำให้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เพื่อใช้ในการสมัครเลือกและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากการต่ออายุใบอนุญาตจะต้องนำเข้าสู่การรับรองของกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงจะสามารถจัดทำใบอนุญาตส่งให้แก่ผู้ยื่นได้

          โดยตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มีผู้ยื่นคำขอที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนเพิ่มเติมจำนวน24 คน ส่วนผู้ที่เอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน กรุณาส่งมาเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งจะมีประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในรอบถัดไป

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ (ข้อมูลวันที่ 26 สิงหาคม) ได้ที่นี่

 

**รายชื่อดังกล่าวได้รวมรายชื่อที่ประกาศก่อนหน้านี้ไปด้วย และได้เพิ่มผู้ยื่นคำขอฯเพิ่มเติมจำนวน 24 คน ไปเพิ่มเติม

 

อ่านแล้ว 2704 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ