เปิดใช้งานระบบใบอนุญาต Online ที่แอปพิเคชั่น OnePlatform


  • 2024-04-25

วันที่ 25 เมษายน 2567 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดใช้งานระบบใบอนุญาต Online ที่แอปพิเคชั่น OnePlatform


* สมาชิกฯ ที่ไม่สะดวกใช้งานแอปพิเคชั่น oneplatform บนโทรศัพท์ สามารถใช้งานแอปพิเคชั่น oneplatform เวอร์ชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์ ได้ โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://one-platform.one.th/

** สามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งานแอปพิเคชั่น oneplatform ได้ที่ คู่มือการอัปเดตข้อมูลสมาชิกและการต่ออายุบัตรสมาชิก