โครงการระดับสากล โครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศไทย (SWPCT) และประเทศฟิลิปปินส์ (PASWI)


  • 2024-04-10
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (SWPCT) และ สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (PASWI)
เชิญชวน เข้าร่วมโครงการระดับสากล โครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศไทย (SWPCT) และประเทศฟิลิปปินส์ (PASWI)

สมัครเข้าร่วมได้ที่

*ปิดรับสมัคร 5 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดโครงการ https://bit.ly/3wC9HO9