แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/8

Warning: imagejpeg(/home/swpcorth/domains/swpc.or.th/public_html/cache/jw_sigpro/jwsigpro_cache_ec75b52bb2_p1210098.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/swpcorth/domains/swpc.or.th/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 292

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
(บ้านนนทภูมิ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 มกราคม 2557
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การย้ายที่ทำการ (ชั่วคราว) สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3.2 ความคืบหน้าการจัดส่งบัตรสมาชิกสามัญ บัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
3.3 ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขาธิการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ผลการสอบซ่อมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ (48 ชั่วโมง)
4.2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
4.3 โครงการสัญจรอบรมการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการจัดสอบใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
5.2 การแต่งตั้งคณะทำงานการออกข้อสอบและคลังข้อสอบ
5.3 การแก้ไขเพิ่มเติมการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม (ปรับการเก็บค่าบำรุงเป็นราย 3 ปี 10 ปี และตลอดชีพ ค่าธรรมเนียมการออกวุฒิบัตรการอบรม)
5.4การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสภาวิชาชีพ เพิ่มอีก 1 อัตรา
5.5 การรับรองหลักสูตรครอบครัวบำบัด
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
อ่านแล้ว 1831 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 20 เมษายน 2557 15:17
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)

บทความที่อยู่ในหมวดเดียวกัน

อัลบั้มรูปภาพ

{gallery}8{/gallery}
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล