ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (กลุ่มสอบข้อเขียน)

24 ก.พ. 2560 นำขึ้นเว็บ โดย


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่มผู้สอบข้อเขียน)
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560

>>>>ดาวนโหลดที่นี่<<<<


สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
กรุณาส่งรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดมาที่ https://www.facebook.com/thaiswprofessionscouncil/messages/
สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในครั้งนี้ กรุณารอประกาศครั้งต่อไป แต่ขอเวลาสำหรับทำงานให้กับผู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

สำหรับผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประเภทกลุ่มอื่นๆ
กรุณารอการประกาศรายชื่อในครั้งต่อไป เร็วๆนี้
อย่าเพิ่งโทรหากันนะคะ

ผศ. โสภา อ่อนโอภาส

 

 

อ่านแล้ว 1670 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 20:58
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง องค์กร
  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นหลักประกันในการปกป้องประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2.ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ 3.กำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ…
 • โครงการพัฒนาศักยภาพฯ วันที่ 9-13 มกราคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพฯ วันที่ 9-13 มกราคม 2560 กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรม โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคม ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย…
 • แต่งตั้งคณะทำงานสภาฯ แต่งตั้งคณะทำงานสภาฯ คณะกรรมการสภาวิชาชีพ/จริยธรรม
  คำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ______________________________ อาศัยอำนาจตามมาตรา…
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่ม พม.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่ม พม.) งานทะเบียนสมาชิก
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่มอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) *ยังไม่มีรายชื่อในรอบนี้ แจ้งชื่อ-สกุลพร้อมเวลาที่ส่งเอกสารมาทาง facebook…