การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านข้อเขียนแล้ว

 

Screenshot 2018 10 25 10.22.13

 

 

         กลุ่มผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้ว กลุ่มนี้หากสอบผ่านข้อเขียนเพื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตนั้น ไม่ต้องเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ แต่ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตซึ่งจะมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้ดาวน์โหลด เป็น แบบคำขอ สวชส. 9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และท่านสามารถต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุได้ 2 เดือน

          

 

 

แต่หากสอบผ่านเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งได้ต้องสอบอีกวิชาหนึ่งให้ผ่านใน 3 ปีจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์หรือประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติได้ หากไม่สามารถสอบผ่านได้ภายใน 3 ปีต้องสอบใหม่ทุกวิชา เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตแบบนี้มีอายุ 5 ปี โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้

อ่านแล้ว 5903 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 11:26
ให้คะแนนบทความนี้
(3 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • ข้อบังคับการเป็นสมาชิก ข้อบังคับการเป็นสมาชิก ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ
  ข้อบังคับการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาตหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖…
 • การสอบข้อเขียนครั้งที่ 1/2561 การสอบข้อเขียนครั้งที่ 1/2561 งานทะเบียนสมาชิก
    หมายเหตุ เอกสารสมัครสมาชิกสามัญ/ต่ออายุสมาชิกสามัญ กับเอกสารสมัครสอบ สามารถส่งมาพร้อมกันได้ และหากท่านส่งเอกสารสมัครสมาชิกฯ/ต่ออายุสมาชิกฯมาแล้วไม่ต้องรอเลขที่สมาชิกสามัญ ให้ส่งเอกสารสมัครสอบมาได้เลย…
 • ผลสอบรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2561 ผลสอบข้อเขียนฯ
    สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่…
 • สังคมสงเคราะห์นานาชาติ สังคมสงเคราะห์นานาชาติ หมวดหมู่หลัก
  ความเคลื่อนไหวงานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ เป็นส่วนที่จะรายงานความก้าวหน้า แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์