ข้อบังคับการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาตหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หน้า ๕๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)

อ่านแล้ว 3453 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 13:43
ให้คะแนนบทความนี้
(2 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • การต่ออายุใบอนุญาต ความรู้ทั่วไป
    ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต             นับตั้งแต่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาต…
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (กลุ่มสอบข้อเขียน) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (กลุ่มสอบข้อเขียน) งานทะเบียนสมาชิก
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่มผู้สอบข้อเขียน)การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560 >>>>ดาวนโหลดที่นี่<<<< สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตกรุณาส่งรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดมาที่ https://www.facebook.com/thaiswprofessionscouncil/messages/สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในครั้งนี้…
 • สังคมสงเคราะห์นานาชาติ สังคมสงเคราะห์นานาชาติ หมวดหมู่หลัก
  ความเคลื่อนไหวงานสังคมสงเคราะห์นานาชาติ เป็นส่วนที่จะรายงานความก้าวหน้า แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 • การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่2/2558 การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่2/2558 งานทะเบียนสมาชิก
  การสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียนเป็นการสอบเพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว สภาวิชาชีพจึงมีมติจัดการสอบด้วยข้อเขียน และสัมภาษณ์…