ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าอบรมทบทวนเพิ่มพูนความรู้งานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2566


  • 2023-09-01
????ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าอบรมทบทวนเพิ่มพูนความรู้งานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2566
????อบรมวันที่ 16-17 กันยายน 2566
????สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ (ไม่จำกัดจำนวน) https://forms.gle/PTCYk1YFUzEWNzudA หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 กันยายน 2566
????สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เข้าฟรี
????หากไม่ได้เป็นสมาชิก มีค่าลงทะเบียน 100 บาท
????ดาวน์โหลดโครงการกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/45BcSCw