การสมัครสมาชิกสามัญ


     เป็นการสมัครสมาชิกสามัญสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเท่านั้น หากท่านสนใจสมัครสมาชิกฯ ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 1 สมัครสมาชิกสามัญ ได้ที่ http://bit.ly/40b21M6


การต่ออายุสมาชิกสามัญ


     สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญอยู่แล้ว สามารถต่ออายุได้ตั้งแต่ก่อนบัตรสมาชิกฯของท่านหมดอายุ 6 เดือน หากต่ออายุหลังวันหมดอายุแล้วจะต้องจ่ายค่าบำรุงรายปีสมาชิกย้อนหลังตามปีที่ขาด ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 2 ต่ออายุสมาชิกสามัญ ได้ที่ http://bit.ly/42hSfK3