ประกาศรับสมัครสอบ case review และสอบสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 4/2566


  • 2023-10-10

เปิดรับสมัครสอบ case review  และสอบสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 4/2566 (สอบทางออนไลน์)

***ปิดรับสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 (เอกสารต้องถึงสภาวิชาชีพฯในวันดังกล่าว)***


- ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 8 

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การเขียน Case review และบทเรียนสำหรับการสอบสุนทรียสนทนาได้ที่ https://bit.ly/3ZcMNXb