สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566


  • 2023-06-20
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566
หัวข้อหลัก อัตลักษณ์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต
????ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566
????เข้าร่วมผ่าน zoom meeting และ facebook live เพจ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
????ดาวน์โหลด โครงการ และกำหนดการประชุม
????Link เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting
????อ่านวิธีการเตรียมผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ
????ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่ลงทะเบียนในวันประชุม สามารถนำคะแนนไปนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับต่อใบอนุญาตได้