สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “พลิกโฉมงานสังคมสงเคราะห์สู่เวทีนานาชาติ”


  • 2023-07-25
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “พลิกโฉมงานสังคมสงเคราะห์สู่เวทีนานาชาติ”
???? วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
????เข้าร่วมการเสวนาผ่าน Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3XYMpf2 Meeting ID: 892 7646 4272 Passcode: 2566
????หรือเข้าร่วมผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
????ดาวน์โหลดกำหนดการ https://bit.ly/3rE06Ut