สภาวิชาชีพฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนา EP.2 หัวข้อ “มิติงานด้านการสังคมสงเคราะห์ 8 กระทรวงหลักด้านสังคม”


  • 2023-09-08
สภาวิชาชีพฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการเสวนา EP.2 หัวข้อ “มิติงานด้านการสังคมสงเคราะห์ 8 กระทรวงหลักด้านสังคม”
???? วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
????เข้าร่วมผ่าน zoom ได้ที่ https://bit.ly/3Z5urYV Meeting ID: 879 9745 8364 Passcode: 2566 (ไม่เกิน 500 ท่าน) และ Facebook Live (ไม่จำกัดจำนวน)
????ดาวน์โหลดกำหนดการเสวนา https://bit.ly/3PsBsQe