ขอเชิญร่วมสัมนา เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2526 SWPC TALKS: เรื่องดีๆ ที่อยากเล่า ในงานสังคมสงเคราะห์


  • 2023-10-06
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ
เข้าร่วมการสัมมนา เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
SWPC TALKS : เรื่องดี ๆ ที่อยากเล่าในงานสังคมสงเคราะห์

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เข้าร่วมสัมมนาผ่าน Zoom Meeting ได้ที่ https://bit.ly/45kKjIc
หรือระบุ Meeting ID: 824 2952 6342 Passcode: 2566 (500 คน)
หรือเข้าร่วมผ่าน Facebook Live เพจ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ไม่จำกัดจำนวน)

ดาวน์โหลดกำหนดการการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3F6EP9C

* ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยคะแนนสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต