เปิดรับสมัครอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 2566


  • 2023-10-12

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ


ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

https://bit.ly/3tvrUeR


ติดต่อสอบถามการสมัครเพิ่มเติม

ศิริศักดิ์ 084-0925763   email : [email protected] 


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2566 

หรือ ปิดรับสมัครกรณีผู้สมัครครบจำนวน*