เชิญชวนใช้งานระบบสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


  • 2023-10-20

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ ฝ่ายทะเบียน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใช้งาน ระบบสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

และสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

คู่มือการอัปเดตข้อมูลสมาชิกและการต่ออายุบัตรสมาชิก

วิดีโอการใช้งานแอปพลิเคชัน