สภาวิชาชีพฯ ส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนให้กับสมาชิกที่บัตรสมาชิกสามัญหมดอายุ


  • 2023-11-07

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) INET

ได้ส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนให้กับสมาชิกสามัญที่บัตรสมาชิกสามัญหมดอายุแล้ว

หากท่านได้รับข้อความดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

ประกาศใช้งานระบบสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์