เชิญชวนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลระบบบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในโปรแกรม HOSxP


  • 2023-11-09

ขอเชิญชวนนักสังคมสงเคราะห์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

การบันทึกข้อมูลระบบบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ในโปรแกรม HOSxP


โดยสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียนอบรม


Download : ไฟล์ที่ 3
Download : ไฟล์ที่ 4