สมัครสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้ที่แอปพิเคชั่น OnePlatform


  • 2024-01-08

ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หรือ ผู้ที่สนใจ

สามารถสมัครสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รายใหม่

ได้ที่แอปพิเคชั่น OnePlatform โดยสแกน QR Code ที่แนบมานี้


สามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้งานได้ที่:

คู่มือการสมัครสมาชิก