ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม ประชุมชี้แจงการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต


  • 2024-01-23

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม ประชุมชี้แจงการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


ท่านสามารถเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่ คลิก

Meeting ID: 880 5506 3778

Passcode: 2567

หรือเข้าร่วมผ่าน Facebook live เพจ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์