เสวนางานสากลเพื่อนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์


  • 2024-02-16

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จัดเสวนางานสากลเพื่อนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

“BUEN VIVIR : Share future for transformative change from the perspective of social work in Eurasia.”ผ่านระบบ Zoom Meeting เข้าร่วมเสวนา

Meeting ID: 890 7674 4108

Passcode: 2024


ดูกำหนดการได้ที่ กำหนดการ