รับสมัครเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการให้การปรึกษาเด็กและหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม


  • 2024-03-01

รับสมัคร ผู้เข้าอบรม

โครงการฝึกอบรมการให้การปรึกษาเด็กและหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันอบรม วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 เมษายน 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 9 เมษายน 2567

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 5,000 บาท

*สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์/ สมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 4,500 บาท*


ลงทะเบียนเข้าร่วม https://bit.ly/4bP0EJX

ดาวน์โหลด หลักสูตร กำหนดการ หนังสือเชิญขอเข้าร่วม https://bit.ly/49xYJaX