ประกาศรับสมัครสอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567


  • 2024-05-24

ประกาศรับสมัครสอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567


รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2567

วันสอบ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567


อ่านประกาศการรับสมัครได้ที่ อ่านประกาศการรับสมัคร


ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบสัมภาษณ์ได้ที่ ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสัมภาษณ์


เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 (เอกสารต้องถึงสภาวิชาชีพฯภายในวันปิดรับสมัคร หากเอกสารไม่ถึงภายในวันดังกล่าว กรรมการจะให้สอบครั้งต่อไปแทน)


สอบวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567


ประกาศผลสอบวันที่ 17 มิถุนายน 2567